SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Measuring Technology in Physics - NOFY052
Title: Měřicí technika ve fyzice
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: doc. Ing. Petr Praus, CSc.
RNDr. Vojtěch Hanzal
Classification: Physics > General Subjects
Annotation -
Students will match different signal sources, used in physical experiments, with signal processing and detection, measurement and transformation of the analog signals to the digital form and back. The course includes studying methods of experimental data collection and processing. Part of the Bachelor Program.
Last update: T_KVOF (22.05.2003)
Aim of the course -

Students will match different signal sources, used in physical experiments,

with signal processing and detection, measurement and transformation of the analog

signals to the digital form and back, with measurement in the time and frequency

domain (spectral analysis). The course includes studying methods of experimental

data collection and processing.

Last update: Hanzal Vojtěch, RNDr. (05.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování teoretického úvodu a změření předepsaného počtu úloh se zápisy z měření.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Last update: Hanzal Vojtěch, RNDr. (11.06.2019)
Literature - Czech

Hájek Z., Nedbal J.: Praktikum z elektroniky, SPN 1980

M. Tichý: Elektronika, WWW skripta, WWW adresa http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy

M. Šícha, M. Tichý: Elektronické zpracování signálu, Karolinum, nakladatelství UK, Praha, 1998.

Studijní texty u jednotlivých úloh

Last update: Hanzal Vojtěch, RNDr. (20.05.2005)
Teaching methods - Czech

praktikum

Last update: T_KVOF (28.03.2008)
Syllabus -

Detecting analog signals using synchronous and asynchronous detector, shaping signals by means of switching circuits, application of operational amplifiers for filtering and signal shaping, the conversion of analog signals to the digital ones by means of A/D converters and the back-conversion to the continuous form using D/A converters. Communication of the PCs with measuring instruments in the system using the standard interface, the transfer of experimental data and their processing in PC. Use of the spectrum analyzer.

Last update: Hanzal Vojtěch, RNDr. (05.01.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html