SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course II - Electricity and magnetism - NOFY024
Title: Praktikum II - Elektřina a magnetismus
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Classification: Physics > General Subjects
Pre-requisite : NOFY066
Annotation -
Electricity and magnetism.
Last update: T_KVOF (18.05.2001)
Aim of the course -

Electricity and magnetism.

Last update: T_KVOF (28.03.2008)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Last update: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (04.10.2017)
Literature - Czech

Studijní texty dostupné na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp

Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus , UK Praha 1989

Bakule R., Šternberg J., Praktikum z elektřiny a magnetismu, Praha 1986

Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

Bakule R., Fähnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Last update: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (04.10.2017)
Teaching methods - Czech

Praktikum.

Last update: Valentová Helena, doc. RNDr., Ph.D. (04.10.2017)
Syllabus -

Measurement of resistance by direct and substitution method.

Measurement of low resistance. Whetstone and Thomson bridges.

Voltage measurement with cathode-ray oscilloscope.

Measurement of the power factor.

Direct measurement of capacitance and inductance.

Resonant measurements of impedance.

Study of thermistor .

Conductivity measurement and Hall effect.

Characteristic curves of vacuum diode, semiconductor and Zener diodes by means of x-y recorder.

Characteristic curves of triode. Study of simple one-stage amplifier.

Relaxation oscillation measurement.

Torsion magnetometer, Biot and Savart's law.

Transient processes in the RLC circuit.

Study of ferrite hysteresis curve.

Measurement of magnetic field of coaxial circular coils and solenoid.

Last update: T_KVOF (22.05.2003)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html