SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's Thesis: Computer Geometry - NMPG349
Title: Bakalářské konzultace: Počítačová geometrie
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
Co-requisite : NPGR002
Pre-requisite : NMAG204, NMMA202, NMNM931
Annotation -
Bachelor's thesis for specialization Mathematics for Information Security within Mathematical Method of Information security. Requisite courses are not verified at the enrollment to the course but at the completion of the whole program.
Last update: G_M (01.06.2015)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Počítačová geometrie oboru Matematika pro informační technologie.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (14.06.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html