SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Compressed Sensing - NMMB535
Title: Komprimované snímání
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Annotation -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (17.05.2019)
The course may not be taught every academic year.
Literature -
Last update: T_KA (30.04.2015)

D. Donoho: Compressed sensing. IEEE Trans. Inform. Theory 52 (2006), no. 4, 1289-1306

E. J. Candès, J. Romberg and T. Tao: Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction from highly incomplete

frequency information. IEEE Trans. Inform. Theory 52 (2006), no. 2, 489-509

H. Boche, R. Calderbank, G. Kutyniok, and J. V.: Survey on Compressed Sensing, to appear in Birkhäuser/Springer

S. Foucart, H. Rauhut: A Mathematical Introduction to Compressive Sensing, Springer 2013.

Syllabus - Czech
Last update: T_KA (30.04.2015)

Probíraná témata obsahují zejména: sparsity a řešení podurčených systémů lineárních rovnic, basis pursuit, null space

property, koherence a restricted isometry property, Gaussovské náhodné matice, Gelfand widths a Johnson-

Lindenstraussovo vnoření. Zvláštní důraz bude kladen na interakce tohoto oboru s funkcionální analýzou, numerikou a

statistikou. Na cvičeních budeme implementovat algoritmy z přednášky v programu Matlab.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html