SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Quantum Information - NMMB534
Title: Kvantová informace
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 6
Hours per week, examination: summer s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9517
Guarantor: doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB012
Interchangeability : NMIB012
Is interchangeable with: NMIB012
Annotation -
Last update: T_KA (14.05.2013)
The course introduces into quantum computers, including basics of quantum mechanics in the extent necessary to understand the computational aspect of quantum phenomena. The focus is on quantum algorithms with cryptographic consequences, especially on Shor's Factorization Algorithm. Description of the quantum key distributing protocol is also included.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Zápočet se uděluje za účast na cvičeních a za zápočtovou písemku. Zápočet je předpokladem připuštění ke zkoušce. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literature -
Last update: T_KA (14.05.2013)

Nielsen, Chuang: Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge University;

Mika Hirvensalo: Quantum Computing, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2001.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Při zkoušce si student(ka) vylosuje ze seznamu témat. Vylosované téma bude podle potřeby upřesněno. Odpovídat bude ústně po předchozí přípravě.

Syllabus -
Last update: T_KA (14.05.2013)

1. Principles of quantum physics: Hilbert spaces, unitary operators, complex projective line, tensor products

2. Quantum information: qubit, quantum register, reversible computation, no-cloning theorem, universal set of operators

3. Quantum phenomena: Mach-Zehnder interferometer, quantum teleportation, EPR paradox

4. Deutsch-Jozsa algorithm

5. Quantum Fourier transform, Shor's factorization algorithm

6. Grover's search algorithm.

7. Quantum cryptography: secret sharing

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html