SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Legal Aspects of Data Protection - NMMB437
Title: Právní aspekty ochrany dat
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Guarantor: JUDr. Ján Matejka, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Classification: Law > Private International Law
Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB017
Interchangeability : NMIB017
Is interchangeable with: NMIB017
Annotation -
Last update: T_KA (14.05.2013)
An outline of legal regulations in data protection data, information technology and systems, including responsibility in civil law and common law. During lectures, all relevant legal and some sublegal norms will be presented. Some aspects of international law, especially of EU common law, will be also treated.
Course completion requirements -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

Students have to pass final oral exam.

Literature - Czech
Last update: JUDr. Ján Matejka, Ph.D. (02.10.2014)

Platná právní úprava, zejména klíčové kodexy soukromého a veřejného práva, z literatury dále-

 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha : Auditorium, 2012
 • MATEJKA, J. Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí. 1. vydání. Praha: CZ.NIC, 2013, ISBN 978-80-904248-7-6, 256 s., Dostupné [online] z: https://knihy.nic.cz/files/nic/edice/jan_matejka_ijop.pdf
 • LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace.New York : Basic Books, 1999
 • ČERMÁK, Jiří. Internet a autorské právo. Praha : Linde, 2004
 • BOHÁČEK, Martin a kol. Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví. 1. vyd. Praha: VŠE, 1994. 220 s. ISBN 80-7079-388-0
 • HERCZEG, Jiří. Extremismus a hranice svobody projevu na internetu. Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. 2008, roč. 54, č. 4 , s. 35-49.
 • BOHÁČEK, Martin. LOEBL, Zbyněk. Smluvní vztahy při tvorbě a šíření software. Mechanizace a automatizace administrativy. 1992. č. 9, s. 243-249
 • HUSOVEC, Martin . Zodpovednosť poskytovatela za obsah diskusných príspevkov. Revue pro právo a technologie : Odborný recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy. 2011, roč. 2, č. 3, s. 40-42.
 • LESSIG, Lawrence. The future of ideas : the fate of the commons in a connected world.New York : Vintage Books, 2002.
 • BOHÁČEK, Martin. Ochrana dat v českém právu. Praha: Kriminalistický ústav Policie ČR, 1993.
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu : spam a odpovědnost ISP.Brno : Computer Press, 2007.

Teaching methods - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (27.09.2020)

Odkaz na prostředí pro on-line výuku https://meet.ilaw.cas.cz/NMMB437

Materiály ke studiu, včetně prezentací a dalších podkladů, budou s ohledem na jejich aktuálnost rozesílány emailem průběžně.

Requirements to the exam -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

Students have to pass final oral exam. The requirements for the exam correspond to what has been done during lectures.

Syllabus -
Last update: T_KA (14.05.2013)

Legal frame of data protection (relevant norms from civil law and common law), overview of legal norms - legal norms concerning information storage, information systems, computer programs, personal data etc. Personal, factual and local effect of chosen legal norms. Informatics in public administration. Documentation, databases, electronic documents and electronic signatures (broader context of legal regulation). Creation, building and running of documentation with use of computers from legal point of view. Legal validity of documents processed by computers. Exemplary law UNCITRAL. Regulations of EU concerning digital signature. Digital Signature Act in the Czech Republic. Protection of personal data in the Czech law system. Protection of Personal Data Act and scope of Administration for Protection of Personal Data. Information technology and relevant legal relations. Computer criminality and "fact of the case" in several chosen crimes.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html