SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Automata and Computational Complexity - NMMB415
Title: Automaty a výpočetní složitost
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: English
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinné
Classification: Mathematics > Algebra
Is incompatible with: NMMB405
Is interchangeable with: NMMB405
Annotation - Czech
Množiny charakterizované výpočetními modely. Turingovy stroje, rekursivní a rekursivně vyčíslitelné jazyky. Časová a prostorová složitost, základní deterministické složitostní třídy (L,NL,P,NP,PSPACE). NP-úplnost. Konečné automaty, regulární jazyky a jejich algebraická interpretace.
Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.12.2018)
Literature -

Papadimitriou, Christos H.: Computational Complexity, Addison-Wesley 1994.

Diekert, Volker; Kufleitner, Manfred; Rosenberg, Gerhard; Hertrampf, Ulrich: Discrete Algebraic Methods, Walter de Gruyther 2016.

Sakarovitch, Jacques: Elements of automata theory, Cambridge University Press 2009.

Sipser, Michael: Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Company 1997

Shallit, Jeffrey: A second Course in Formal Languages and Automata Theory, Cambridge University Press 2009.

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.12.2018)
Syllabus - Czech

Sylabus

1. Výpočetní modely: počítač, Turingův stroj, Booleovský obvod

2. Nerozhodnutelné problémy, problém zastavení

3. Časová složitost, třída P

4. Třída NP, NP-úplnost, Cook-Levinova věta, nedeterministické výpočty

5. Prostorová složitost, PSPACE, QBF, Polynomiální hierarchie

6. L, NL, Savičova věta, NL=coNL

7. Věty o hierarchii, zjemnělá složitost

8. Konečné automaty, regulární jazyky

Webová stránka přednášky: https://iuuk.mff.cuni.cz/~koucky/vyuka/AVS-ZS2020/index.html

Last update: Koucký Michal, prof. Mgr., Ph.D. (28.09.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html