SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Algorithms on Polynomials - NMMB413
Title: Algoritmy na polynomech
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 4
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.
Class: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinné
Classification: Mathematics > Algebra
Is interchangeable with: NMMB403
Annotation - Czech
Přednáška prezentuje základní algoritmy pro práci s polynomy jedné a více neurčitých.
Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.04.2019)
Literature -

F. Winkler: Polynomial Algorithms in Computer Algebra, Springer 1996.

G. von zur Gathen: Modern computer algebra, Cambridge Univ. Press 1999.

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (07.12.2018)
Syllabus -

Gröbnerovy báze.

Aplikace Gröbnerových bází v algebraické geometrii.

Rozklady polynomů (celočíselných i nad konečnými tělesy).

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (07.12.2018)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html