SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's Thesis: Information security - NMMB349
Title: Bakalářské konzultace: Informační bezpečnost
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2015
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
Pre-requisite : NMMB201, NMMB204, NMMB206, NMMB301, NMMB302
Annotation -
Last update: G_M (01.06.2015)
Bachelor's thesis for specialization Mathematics for Information Security within Mathematical Method of Information security. Requisite courses are not verified at the enrollment to the course but at the completion of the whole program.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Informační bezpečnost oboru Matematika pro informační technologie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html