SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Error-correcting Codes - NMMB337
Title: Samoopravné kódy
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~zemlicka/22-23/vyuka.htm
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB004
Interchangeability : NMIB004
Annotation -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2021)
Required course for bachelor's program in Information security. An introduction to finite fileds, basic linear block codes, convolutional codes, their properties, applications and methods of decoding.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (16.10.2023)

Zápočet bude udělen za získání alespoň 35 bodů z možných 50 za postupně zadávané domácí úkoly. Domácí úkoly bude třeba odevzdat v předem oznámeném termínu. Náhradní možností získání zápočtu bude úspěšné vyřešení většího množství zadaných úloh.

Literature -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Cameron, van Lint: Designs, graphs, codes and their links, Cambridge Univ. Press 1991.

MacWilliams, Sloane: The theory of error-correcting codes, North-Holland 1977.

Roman, S.: Coding and Information Theory, Springer, 1992.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.11.2022)

Požadavky u zkoušky korespondují se sylabem přednášky a budou uplatňovány v rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce.

Zkoušený obdrží zadání pět úloh z teorie a její aplikace, na které si písemně připraví odpovědi a následně o nich proběhne diskuse. Dvě otázky budou testovat studentovu schopnost vyřešit s pomocí teorie konkrétní zadané problémy.

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.11.2022)

Parameters of codes. Linear codes.

Polynomials over finite fields and cyclic codes.

Reed-Solomon, Reed-Muller codes. Residue codes.

Decoding - general and algebraic aspect. Connections with designs.

Golay codes and designs.

Convolutional codes and convolutional encoders.

Viterbi decoding algorithm.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html