SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Error-correcting Codes - NMMB337
Title: Samoopravné kódy
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~zemlicka/22-23/vyuka.htm
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB004
Interchangeability : NMIB004
Annotation -
Required course for bachelor's program in Information security. An introduction to finite fileds, basic linear block codes, convolutional codes, their properties, applications and methods of decoding.
Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.04.2021)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za získání alespoň 35 bodů z možných 50 za postupně zadávané domácí úkoly. Domácí úkoly bude třeba odevzdat v předem oznámeném termínu. Náhradní možností získání zápočtu bude úspěšné vyřešení většího množství zadaných úloh.

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.10.2023)
Literature -

Cameron, van Lint: Designs, graphs, codes and their links, Cambridge Univ. Press 1991.

MacWilliams, Sloane: The theory of error-correcting codes, North-Holland 1977.

Roman, S.: Coding and Information Theory, Springer, 1992.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (05.06.2019)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky u zkoušky korespondují se sylabem přednášky a budou uplatňovány v rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce.

Zkoušený obdrží zadání pět úloh z teorie a její aplikace, na které si písemně připraví odpovědi a následně o nich proběhne diskuse. Dvě otázky budou testovat studentovu schopnost vyřešit s pomocí teorie konkrétní zadané problémy.

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.11.2022)
Syllabus -

Parameters of codes. Linear codes.

Polynomials over finite fields and cyclic codes.

Reed-Solomon, Reed-Muller codes. Residue codes.

Decoding - general and algebraic aspect. Connections with designs.

Golay codes and designs.

Convolutional codes and convolutional encoders.

Viterbi decoding algorithm.

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.11.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html