SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Data and Process Models - NMMB334
Title: Datové a procesní modely
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jiří Měska
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMMB303
Interchangeability : NMMB303
Is incompatible with: NMMB303
Is interchangeable with: NMMB303
Annotation -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)
Required course for bachelor's program in Information security. The course gives a basic orientation in the field of data and processing models, description of information structure and information processing and fundamentals of relation databases.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Podmínkou pro zápočet je zvládnutí dvou zápočtových testů. Je možné psát náhradní test.

Podmínkou pro zkoušku je získaný zápočet.

Literature - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Martin Gruber: Mistrovství v SQL, Svazek1,2, SoftPress, 2004.

James R.Groff, Paul N.Weinberg: SQL kompletní průvodce, Computer Press, 2005.

Bruce Momjian: PostgresSQL, Praktický průvodce, Computer Press, 2003.

Thomas Kyte: Oracle návrh a tvorba aplikací, Computer Press, 2005.

Howes, T; Smith, M; Good, G: Understanding and Deploying LDAP Directory Services

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Syllabus -
Last update: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (05.06.2019)

Data and their structure. Data models. E-R diagrams. Relation databases. Normalization an denormalization. Decent introduction to SQL language. Transformation of relation data schemes. Integrity of data in relation schemes. Dimensional data structures. Processing models. Processes of addition of new data and edition of current data. Time development of data. General process structures. Work-flow.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html