SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Error-correcting Codes - NMMB304
Title: Samoopravné kódy
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 6
Hours per week, examination: winter s.:3/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Is provided by: NMMB337
Guarantor: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Incompatibility : NMIB004
Interchangeability : NMIB004
Is interchangeable with: NMIB004
Annotation -
Required course for bachelor's program in Information security. An introduction to basic linear block codes, their properties, applications and methods of decoding. A part of the course focuses on the theoretical limits of effectiveness of block codes.
Last update: G_M (16.05.2012)
Course completion requirements - Czech

Zápočet bude udělen za získání alespoň poloviny z postupně zadávaných domácích úkolů. Domácí úkoly bude třeba odevzdat v předem oznámeném termínu. Na každý domácí úkol budou 2 opravné pokusy s termíny odevzdání vždy po jednom týdnu. Zápočet je nutný na přihlášení se ke zkoušce.

Přednášky předmětu končí 22. května 2020 (nevyužije se tedy kvůli karanténě prodloužený semestr).

Last update: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (23.04.2020)
Literature -

Tomáš Kaiser: Samoopravné kódy, manuscript, http://home.zcu.cz/~kaisert/kody/kody.pdf

Cameron, van Lint: Designs, graphs, codes and their links, Cambridge Univ. Press 1991.

MacWilliams, Sloane: The theory of error-correcting codes, North-Holland 1977.

Roman, S.: Coding and Information Theory, Springer, 1992.

Last update: Kazda Alexandr, RNDr., Ph.D. (13.02.2020)
Requirements to the exam - Czech

Požadavky u zkoušky korespondují se sylabem přednášky a budou uplatňovány v rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce. Zkouška sestává z písemky a následného ústního dozkušování.

Zkouška bude v LS 2019/20 probíhat distanční formou a v případě příznivé epidemiologické situace volitelně též prezenčně.

Last update: Kazda Alexandr, RNDr., Ph.D. (30.04.2020)
Syllabus -

Hamming, Reed-Muller and BCH codes. Cyclic codes and their algebraic interpretation. Decoding - general and algebraic aspect. Connections with designs. QR-codes and Golay codes. Channel capacity, error probability and Shannon Theorem. Estimates and limits.

Last update: Kazda Alexandr, RNDr., Ph.D. (06.05.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html