SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Linear algebra again - NMMB232
Title: Lineární algebra podruhé
Guaranteed by: Department of Algebra (32-KA)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
Class: M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Algebra
Annotation -
Last update: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2019)
Various application of linear algebra, namely autonomous linear dynamical systems, linear dynamical systems with inputs and outputs, basic quadratic control and estimation. The course may not be taught every academic year, it will be taught at least once every two years.
Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (27.02.2019)

Zkouška bude mít písemnou a ústní část. Písemná část bude tříhodinová a předchází ústní části. Nesplnění písemné části znamená známku 4 za daný termín. Pokud student složí písemnou část a neuspěje při ústní části, opakuje při příštím termínu obě části zkoušky, tj. také písemnou čáast.

Písemná část bude sestávat z několika aplikovaných příkladů na témata probíraná na přednášce, bude možné při ní používat jakoukoliv literaturu a výpočty dělat např. pomocí Mathematica, Matlab, Python, atd.

Zápočet bude udělený na základě aktivní účasti na cvičeních a získání alespoň 60% bodů za domácí úkoly. Domácí úkoly budou čtyři za semestr.

Ústní zkouška bude vycházet z témat probíraných na přednášce, v případě předtermínu budou vyžadována i témata probíraná na přednáškách následujících po předtermínu. Literaturu k samostudiu je třeba si domluvit s přednášejícícm.

Literature -
Last update: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (03.02.2019)

Stephen Boyd, Introduction to Linear Dynamical Systems, course website http://ee263.stanford.edu/

Handbook of Linear Algebra, Second edition, Leslie Hogan ed., CRC Press 2014

Gilbert Strang, Introduction to Applied Mathematics, Wellesley-Cambridge Press, 1986

Syllabus -
Last update: doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc. (03.02.2019)

1. Review of liear algebra, affine and euclidean geometry.

2. Various application of least squares.

3. Discrete and cpntinous linear dynamical systems.

4. Applications of linear dynamical systems,

5. Elements of control theory.

6. Applications of linear algebra in other areas.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html