SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Programming 3 - NMIN201
Title: Programování 3
Guaranteed by: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
Class: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 2. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Classification: Informatics > Programming
Is interchangeable with: NPRM049
Annotation -
Required course for bachelor's program in Information security.
Last update: G_M (16.05.2012)
Course completion requirements -

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Zápočet není nutný k účasti na zkoušce.

K získání zápočtu se požaduje:

aktivní účast na cvičení spočívající obvykle v řešení úkolů (programů) v termínech stanovených cvičícím (ať už na cvičení nebo doma),

vypracování zápočtového programu a jeho odevzdání do termínu stanoveného cvičícím,

úspěšné absolvování zápočtového testu.

Povaha prvních dvou požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny. Vyučující může stanovit podmínky, za nichž student může nahradit chybějící domácí úkoly nebo opakovaně odevzdat zápočtový program po odstranění nalezených závad.

Na složení zápočtového testu má student tři pokusy do konce zkouškového období zimního semestru (jeden řádný a dva opravné termíny). Vyučující může studentům povolit vykonat opravný termín i dodatečně během letního semestru.

Last update: Holan Tomáš, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Literature -

S. Lippman, J. Lajoie, B. Moo: C++ Primer, Addison--Wesley 2012.

B. Stroustrup: Programming: Principles and Practice Using C++, Addison--Wesley 2014.

B. Stroustrup: A Tour of C++, Addison-Wesley 2018.

P. Prinz, T. Crawford: C in a Nutshell: The Definitive Reference, O'Reilly 2015.

Last update: Pergel Martin, RNDr., Ph.D. (13.09.2021)
Requirements to the exam -

Exam has oral part only. This part consists of answering two questions based on sylabus and real content of lectures and tutorials. One question typically asks about object design for a given problem, one question is usually more theoretical and asks about specifics of the language, general programming and related theory.

Requirements of the exam correspond to the sylabus of the lecture in the level of detail appropriate to what and how was lectured.

Last update: Pergel Martin, RNDr., Ph.D. (29.10.2019)
Syllabus -

We focus on C#-programming language, object-oriented design, object-oriented-programming-principles and practical programming using current development tools. Students get acquainted with particular programming-methods. They will also explore the tools for larger programms development (including the graphical interface).

Last update: G_M (16.05.2012)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html