SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Financial-Insurance Praxis - NMFM336
Title: Finančně-pojistná praxe
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 15
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinně volitelné
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Pre-requisite : NMFM301, NMFM308
Annotation -
Practical course for Financial mathematics.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (02.06.2021)
Aim of the course -

To solve practical financial and insurance problems by means of data analysis.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (02.06.2021)
Literature - Czech

Povinná literatura:

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce, 2006

Cipra, T.: Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou, 2005

Doporučená literatura:

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi, 1993

Cipra, T.: Pojistná matematika v praxi, 1994

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Teaching methods -

Practical course.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (26.05.2022)
Syllabus - Czech

V rámci semináře bude probíhat praxe ve finanční nebo pojistné instituci případně na KPMS MFF UK.

Cílem je řešit aktuální problémy z oblasti finanční nebo pojistné matematiky s využitím reálných dat.

Výstupem praxe bude zpráva, kterou pak student bude prezentovat v závěru semináře.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html