SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Mathematical Methods in Finance - NMFM207
Title: Matematické metody ve financích
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Financial and Insurance Math.
Incompatibility : NMFM331
Pre-requisite : NMFM104
Is interchangeable with: NMFM203, NMFM307
Annotation -
Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.
Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (21.05.2021)
Aim of the course -

To explain fundamentals of financial mathematics.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Course completion requirements - Czech

Zápočet udělený na základě aktivní účasti na cvičeních a vypracování zápočtové úlohy na problematiku spoření a splácení úvěru v Excelu.

Složení písemné zkoušky.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.01.2024)
Literature - Czech

Mc Cutcheon, J.J., Scott, W.F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2004., či jiné reprinty téhož

Garrett, S.J.: An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach. Butterworth - Heinemann, Oxford, 2013 (druhé rozšířené vydání předchozí knihy)

Blake, D.: Analýza finančních trhů. Grada, Praha 1995

Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modelling in Economics and Finance. Kluwer, Dordrecht, 2002.

Cipra, T.: Finanční matematika v praxi. HZ, Praha, 1993.

Cipra, T.: Matematika cenných papírů. Professional Publishing, Praha, 2013.

Cipra, T.: Finanční a pojistné vzorce. Grada, Praha, 2006.

Radová, J., Dvořák, P., Málek, J.: Finanční matematika pro každého. Grada, Praha, 2013.

Šoba,O., Širůček, M.: Finanční matematika v praxi. Grada, Praha, 2017.

Jelenová, K.: Sbírka úloh z finanční matematiky. Bc práce, MFF UK, 2009.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (03.10.2023)
Teaching methods -

Lecture.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je písemná v trvání 1 hodina a obsahuje 4 příklady zahrnující probranou látku v přednášce a na cvičeních. V příkladech mohou být požadovány číselné výpočty nebo odvození vzorců. Jediná povolená pomůcka je kalkulačka. K přípravě ke zkoušce lze využít titul "Sbírka úloh z finanční matematiky" ze seznamu literatury k předmětu, ke stažení na webové stránce vyučující, dále studijní materiály u předmětu NMFM207 v SISu.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (16.01.2024)
Syllabus -

Theory of interest rates and cashflows, valuation of securities, immunization theory.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (30.05.2019)
Entry requirements - Czech

Předpokládají se znalosti z předmětu Úvod do financí a znalosti základů matematické analýzy.

Last update: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (21.05.2021)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html