SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Probability for Financial Mathematics - NMFM202
Title: Pravděpodobnost pro finanční matematiky
Guaranteed by: Department of Probability and Mathematical Statistics (32-KPMS)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 8
Hours per week, examination: summer s.:4/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Class: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 2. ročník
Classification: Mathematics > Probability and Statistics
Pre-requisite : {One course in Linear Algebra}, NMMA221
Is co-requisite for: NMFM201
Is pre-requisite for: NMFM311, NMFM301
Is interchangeable with: NSTP129
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)
Introductory course in probability theory for program in Financial mathematics. Elementary and axiomatic definition of probability. Random events and their probability. Random variables and their probability distributions. Random vectors. Converegence of random variables and vectors.
Aim of the course -
Last update: G_M (15.05.2012)

To explain foundations of probability theory.

Course completion requirements - Czech
Last update: doc. RNDr. Michal Pešta, Ph.D. (02.02.2018)

Podmínkou připuštění ke zkoušce je získání zápočtu.

K zápočtu je potřebná povinná účast na cvičení (povolené jsou maximálně 3 neomluvené absence v průběhu semestru) a úspěšné napsání dvou zápočtových písemek (t.j. aspoň 50 % z celkového počtu bodů v každé písemce zvlášť). Každá zápočtová písemka má maximálně jednu možnost opravy.

Povaha podmínek pro zápočet neumožňuje jeho opakování.

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (23.05.2019)

Základní:

Michal Kulich: Základy teorie pravděpodobnosti pro předmět Matematická statistika 1. KPMS MFF UK, 2018. Dostupné na http://www.karlin.mff.cuni.cz/~zichova/.

Karel Zvára, Josef Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika. Matfyzpress, Praha 2002.

Václav Dupač, Marie Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika. Karolinum, Praha, 1999.

Jiří Anděl: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2005.

Doplňková:

Jiří Anděl: Matematická statistika. SNTL, Praha, 1985.

R.C. Rao: Lineární metody statistické indukce a jejich aplikace. Academia, Praha, 1978.

Alfred Rényi: Teorie pravděpodobnosti. Academia, Praha, 1972.

Josef Štěpán: Teorie pravděpodobnosti. Matematické základy. Academia, Praha, 1987.

Teaching methods -
Last update: G_M (24.04.2012)

Lecture+exercises.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (03.06.2022)

Zkouška se skládá ze 2 individuálně zadaných otázek k písemnému zpracování.

Témata otázek pokrývají probranou látku v rozsahu sylabu předmětu. Student by měl u zkoušky znát definice pojmů, znění vět a jejich důkazy

(u složitějších důkazů základní ideu) a měl by umět aplikovat teorii na řešení jednoduchých praktických úloh.

K přípravě ke zkoušce lze využít studijní materiál u předmětu NMFM202 v SISu.

Ke zkoušce je nutný zápočet.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (19.04.2018)

Elementary and axiomatic definition of probability.

Random events and their probability.

Random variables and their probability distributions.

Random vectors. Conditional distributions. Transformatins.

Converegence of random variables and vectors.

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (21.05.2021)

Znalost základů diferenciálního a integrálního počtu a teorie míry. Znalost lineární algebry.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html