SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's Thesis: Mathematical Structures - NMAG349
Title: Bakalářské konzultace: Matematické struktury
Guaranteed by: Student Affairs Department (32-STUD)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2012
Semester: both
E-Credits: 6
Hours per week, examination: 0/4, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Class: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MSTR
M Bc. OM > Povinně volitelné
Pre-requisite : {At least 3 courses of}
Annotation -
Bachelor's thesis for specialization Mathematical structures within General Mathematics. Requisite courses are not verified at the enrollment to the course but at the completion of the whole program.
Last update: G_M (16.05.2012)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Matematické struktury oboru Obecná matematika.

Last update: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (14.06.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html