SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physics Teaching Practice (LLL) - NFUF902
Title: Pedagogická praxe z fyziky (CŽV)
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021 to 2023
Semester: both
E-Credits: 2
Hours per week, examination: 0/4, C [HS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: combined
Teaching methods: combined
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Incompatibility : NDFY038
Interchangeability : NDFY038
Is incompatible with: NDFY038
Is interchangeable with: NDFY038
Literature - Czech

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední školy.

Last update: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2020)
Teaching methods - Czech

Praxe probíhá prezenční formou přímo na školách.

Last update: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2020)
Syllabus - Czech

Pedagogická praxe, při níž posluchač hospituje v hodinách fakultního učitele, asistuje při jeho výuce a absolvuje pod jeho vedením 22 samostatných výstupů s následným rozborem. Doporučujeme praxi rozložit do dvou souvislých bloků (např. 2 x 2 týdny, 10+12 výstupů) v časovém odstupu - v rámci jednoho či dvou semestrů, na dvou různých středních školách. Praxi lze se souhlasem fakultního učitele rozložit i do delšího časového období (docházet na praxi jen v některých dnech v týdnu po delší období).

Důraz je kladen na komplexnost přístupu k výuce s využíváním teoretických i praktických poznatků, získaných v rámci pedagogicko-psychologických i didaktických disciplín, jakož i praktických zkušeností z předcházejících praxí, příp. z vedení fyzikálních kroužků, apod.

Mezi asistenční činnosti posluchače patří např. navrhování písemných zkoušek včetně nestandardizovaných testů, oprava písemných zkoušek včetně návrhu klasifikace, pomoc při přípravě laboratorních prací (pomůcky, postupy, vyhodnocování záznamů) event. asistence při praktiku, kontrola domácích event. jiných písemných úkolů studentů, pomoc při přípravě fyzikálních experimentů event. při jejich provádění ve třídě, apod.

Last update: Drozd Zdeněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html