SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Psychological and pedagogical reflection of teaching practice - NFUF818
Title: Psychologická a pedagogická reflexe pedagogické praxe
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)
The seminar complements an introductory ongoing practice (NDFY031 - Physics Teaching Practice I). The school reality, which students will encounter in schools, will be analyzed. The goal is to teach students better understand the pedagogical and psychological aspects of school situations.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na seminářích a vypracování záznamů do hospitačních archů.

Literature -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

ČÁP, J.; MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001.

GAVORA, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996.

HRABAL,V. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989.

HRABAL, V., PAVELKOVÁ, I.: Jaký jsem učitel. Praha, portál 2010.

PRAŽSKÁ SKUPINA ŠKOLNÍ ETNOGRAFIE Čeští žáci po deseti letech. Praha: PedF UK, 2004.

ŠVEC.V. Klíčové dovednosti ve vyučování a výcviku. Brno, Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta. 1998.

VALENTOVÁ, L. a kol.: Školní poradenství I. II. Praha PedF UK 2013.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Within the seminars will be generalized knowledge and experience gained during practice. Joint discussions will focus on the analysis of observation records and experience of their own teaching.

Attention will be devoted to the following topics, which will be reflected in both pedagogical and psychological point of view:

Lesson objectives and their implementation

Methods and forms of work

Teachers performing in the classroom and his communication with pupils

Monitoring and assessment of pupils

Pupils activity

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html