SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Bachelor's Seminar on Physics - NFUF815
Title: Bakalářský seminář z fyziky
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 2
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
Classification: Teaching > Physics
Annotation -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)
The seminar is focused on academic writing and presentation skills in physics education.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a uspokojujícím vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním seminární práce. Povaha předmětu vylučuje opravné termíny.

Literature -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol. Akademická příručka.Osveta. Banská Bystrica 2006.

Bell, J. Doing Your Research Project. Open University Press. Berkshire. 2005.

Henry, G. T. Graphing Data. Techniques for Display and Analysis. Sage Publications. 1995.

Rybička, J. LaTeX pro začátečníky. Konvoj. Brno 1999.

Syllabus -
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (01.06.2021)

1. Structure of a paragraph, structure of a thesis.

2. Text editors.

4. Data processing and presentation in physics education research.

5. Academical ethics, citations.

6. Evaluation of a thesis.

7. Presentations (posters, oral).

8. An artical.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html