SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Mechanics - NFUF803
Title: Seminář z mechaniky
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
Guarantor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Incompatibility : NUFY114
Interchangeability : NUFY114
Is interchangeable with: NUFY114
Annotation -
There will be solved physical problems from mechanics on different levels in the seminar. The seminar offers posibility of repeating and improving knowledge of mechanics and become skilful in solving physical problems.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou získání zápočtu je aktivní účast na semináři (minimálně 80 %)a prezentace jedné vlastní úlohy či experimentu v průběhu semestru.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Literature -

Elektronická sbírka úloh na webu: http://fyzikalniulohy.cz/

Rojko, Mandíková: Soubor úloh z mechaniky pro studium učitelství (interní materiál KDF)

Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika část 1 - Mechanika. Vysoké učení technické v Brně- Nakladatelství VUTIUM a PROMETHEUS Praha, 2000.

Feynman R. P., Leighton R. B., Sands M.: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady - 1.díl. Fragment, Havlíčkův Brod 2000.

Hajko V.: Fyzika v prikladoch. Alfa, Bratislava 1983.

Fahnrich J., Havránek A., Slavínská D.: Příklady z mechaniky (skripta MFF UK). UK vydavatelství Karolinum, Praha 1991

A dále středoškolské sbírky úloh či materiály z fyzikálních olympiád, např.:

Bartuška K: Sbírka řešených úloh z fyziky I pro střední školy. Mechanika. Prométheus, Praha 1997

Kružík M.: Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol. SPN, Praha 1969

Ungermann Z.: Matematika a řešení fyzikálních úloh. SPN, Praha 1990

http://fo.cuni.cz

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
Syllabus -

There will be solved problems from following thematic units:

1. Kinematics of mass point

2. Dynamics of advanced motion of mass point

3. Dynamics of circular motion of mass point

4. Inertial and noninertial coordinate systems

5. Momentum, impulse, work, power, energy

6. Center of mass, moment of inertia

7. Dynamics of rigid body

8. Gravitational field

9. Elasticity, strength

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (26.04.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html