SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Physics Worldview - NFUF503
Title: Fyzikální obraz světa
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Incompatibility : NUFY023
Interchangeability : NUFY023
Is incompatible with: NUFY023
Is interchangeable with: NUFY023
Annotation - Czech
Souhrnný pohled na vybrané partie fyziky, strukturu fyzikálních zákonů a na to, jak fyzika (a věda obecně) poznává svět. Určeno pro magisterské studium učitelství fyziky.
Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen ústní zkouškou z probraných partií, viz sylabus. Zkouška má dva opravné termíny.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (14.05.2020)
Literature - Czech

Kuhn: Struktura vědeckých revolucí

Feynman: O povaze fyzikálních zákonů

Sander Bais: The Equations: Icons of Knowledge

Feynman R.: Podivuhodná teorie světla a látky

Skála L.: Úvod do kvantové mechaniky (kapitoly 17 - 20)

Griffiths, David J. Introduction to elementary particles, Weinheim : Wiley-VCH, 2008

Dvořák L.: Prozatímní elektronické studijní materiály pro posluchače učitelství fyziky Fyzikální obraz světa (část věnovaná úvodu a gravitaci). Dostupné online na: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/FOS/

a další dle zadání vedoucích semináře

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (03.12.2022)
Requirements to the exam - Czech

Ústní zkouška (z probraných partií, dle sylabu). Lze mít až dva opravné termíny.

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (09.01.2019)
Syllabus - Czech

Co rozumíme fyzikálním obrazem světa. "Velké" fyzikální teorie, jejich vztah a meze platnosti. Rozměry a hmotnosti objektů ve vesmíru.

Fyzika na velkých škálách: Gravitace (od starověku po dnešek); princip ekvivalence, zakřivený prostoročas.

Fyzika na malých rozměrech aneb interakce a jejich sjednocování.

"Fyzika čtená podruhé": souhrnné pohledy na vybrané partie fyziky.

Věda, vědecká metoda, metody poznání.

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (03.12.2022)
Learning resources - Czech

Dvořák L.: Prozatímní elektronické studijní materiály pro posluchače učitelství fyziky Fyzikální obraz světa (část věnovaná úvodu a gravitaci). Dostupné online na: https://kdf.mff.cuni.cz/vyuka/FOS/

Last update: Dvořák Leoš, doc. RNDr., CSc. (03.12.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html