SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course in School Experiments I - NFUF402
Title: Praktikum školních pokusů I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Incompatibility : NDFY045
Interchangeability : NDFY045
Is incompatible with: NDFY045
Is interchangeable with: NDFY045
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)
Studenti navrhují a provádějí experimenty z vybraných témat školské fyziky (mechanika, hydromechanika, termika, kmitání, vlnění a optika). V rámci krátkých výstupů si zkouší, jak experimenty začlenit do výuky. Zápis tohoto předmětu je z kapacitních důvodů omezen. Přednost mají posluchači studia učitelství.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)

zápočet po absolvování všech úloh praktika

Literature - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů I, UK 1993.

Svoboda, M. a kol.: Praktikum školních pokusů II, UK 1994.

Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole I, II, III. Prometheus Praha 1997, 1999.

Učebnice fyziky pro základní a střední školy (především pro gymnázium).

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (08.01.2019)
  • pokusy z kinematiky a dynamiky (demonstrační a žákovské soupravy, vozíčková, resp. vzduchová dráha apod.)
  • pokusy z hydrostatiky a hydrodynamiky
  • pokusy týkající se kmitání a vlnění
  • pokusy z akustiky
  • pokusy z termiky a molekulové fyziky
  • pokusy z geometrické a vlnové optiky
  • pokusy podporované počítačem
  • pokusy se speciálními soupravami v Interaktivní fyzikální laboratoři

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html