SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Introduction to Electronics - NFUF303
Title: Praktický úvod do elektroniky
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2022
Semester: winter
E-Credits: 2
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/kpe.php
Guarantor: RNDr. Peter Žilavý, Ph.D.
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NUFY082
Interchangeability : NUFY082
Is interchangeable with: NUFY082
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (22.01.2018)
Praktický úvod do elektroniky si klade za cíl seznámit budoucí učitele fyziky a další zájemce s principy a použitím základních elektronických součástek, nejčastěji používaných měřicích přístrojů a provést je světem elektřiny obecně. Studenti pracují v malých skupinkách, kde si přednášenou látku pod dohledem vedoucího kursu okamžitě prakticky vyzkouší.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na výuce předmětu.

Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. (25.05.2022)
 • Tichý M.: Elektronika, WWW skripta, MFF UK, 1998. WWW adresa http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy
 • Žilavý P.: Střídavé proudy, P3K, 2012, vydání první, ISBN 978-80-87186-98-5. WWW adresa http://kdf.mff.cuni.cz/projekty/oppa/stridave_proudy.pdf
 • Vybrané části z publikací typu „Poznáváme elektroniku“ dle zadání vedoucího semináře
 • Materiály vedoucího semináře na http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (27.05.2022)
 • Jednoduchý a rozvětvený elektrický obvod se spínači, přepínači a žárovkami, realizace logických funkcí.
 • Měření proudu a napětí, paralelní a sériové zapojení, řazení zdrojů.
 • Zapojení elektrické instalace 230V, princip ochrany samočinným odpojením od zdroje (funkce ochranného kolíku v zásuvce) a co z toho plyne pro propojování elektronických měřicích přístrojů napájených z elektrické sítě.
 • Osciloskop, princip činnosti, obsluha osciloskopu, jeho použití při elektrických měřeních.
 • Rezistor, funkce rezistoru ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.
 • Kondenzátor, princip činnosti a jeho funkce ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.
 • Dioda, usměrňovače, filtrace usměrněného napětí.
 • Cívka, princip činnosti a její funkce ve stejnosměrném a střídavém elektrickém obvodu.
 • Tranzistor, činnost tranzistoru, tranzistor jako spínač, jednoduchý tranzistorový zesilovací stupeň ("zobrazení zvuku na osciloskopu").

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

Středoškolská matematika a fyzika, základy vyšší matematiky (kalkulus).

Learning resources - Czech
Last update: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D. (19.01.2018)

http://kdf.mff.cuni.cz/projekty/oppa/stridave_proudy.pdf

http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/clanky/Mereni_elektrickych_velicin

http://kdf.mff.cuni.cz/~zilavy/clanky/Efektivni_hodnota.pdf

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html