SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Practical Course II - Electricity and magnetism - NFUF203
Title: Praktikum II - Elektřina a magnetismus
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Additional information: http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/
Guarantor: RNDr. Petr Gabriel, Ph.D.
Incompatibility : NUFY098
Interchangeability : NUFY098
Annotation - Czech
Předmět je určen pro studenty programu Fyzika se zaměřením na vzdělávání. Navazuje na Praktikum I a doplňuje znalosti získané v přednášce Elektřina a magnetismus. Praktikum nabízí vybrané experimentální úlohy z elektřiny a magnetismu.
Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (26.01.2018)
Aim of the course - Czech

Cílem předmětu je rozvíjení praktických dovedností v práci s elektrickými zařízeními, používání elektrických měřících přístrojů (multimetry, zdroje, osciloskopy, čítače, generátory) a sestavování elektrických obvodů. Rozšiřování znalostí pro zpracovávání výsledků měření a jejich prezentaci v publikační podobě.

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je změření předepsaného počtu úloh a vypracování referátů.

Termíny měření a odevzdání jsou uvedeny na webových stránkách fyzikálního praktika http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/ v řádu fyzikálního praktika a v přehledu pro zimní semestr.

Hodnocení protokolů a celkové práce v praktiku je podrobně popsáno na stránce http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/hodnoceni.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Literature - Czech
 • Studijní texty dostupné na http://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp

 • Brož J. a kol.: Základy fyzikálních měření, SNTL 1983

 • Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus , UK Praha 1989

 • Bakule R., Šternberg J., Praktikum z elektřiny a magnetismu, Praha 1986

 • Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II, Elektřina a magnetizmus, UK Praha 1984

 • Bakule R. a kol.: Fyzikální praktikum pro učitelské obory, UK Praha, 1983

 • Bakule R., Fähnrich J., Matěna V., Slavínská D.: Fyzikální praktikum pro přírodovědné obory, UK Praha 1977

Last update: Robová Jarmila, doc. RNDr., CSc. (25.05.2022)
Teaching methods - Czech

praktikum

Last update: Kudrnová Hana, Mgr. (22.01.2018)
Syllabus - Czech
 • Obvody stejnosměrného proudu, měření stejnosměrných veličin (měření odporů metodou přímou a substituční, měření malých odporů, Wheatstonův a Thomsonův můstek)

 • Obvody střídavého proudu, měření střídavých veličin (měření napětí osciloskopem, měření účiníku, měření indukčnosti a kapacity přímou metodou, měření impedancí rezonanční metodou, přechodové jevy v sériovém RLC obvodu)

 • Studium magnetických jevů a vlastností (měření vodivosti a Hallovy konstanty polovodiče, měření s torzním magnetometrem, zákon Biotův-Savartův, studium hysterezích smyček feritů, měření intenzity magnetického pole kruhových cívek a solenoidu)

 • Studium nelineárních elektrických prvků (charakteristiky termistoru, měření charakteristiky vakuové, polovodičové a Zenerovy diody, relaxační kmity, charakteristiky triody a tranzistoru, studium jednoduchého zesilovače)

 • Studium molární konduktivity elektrolytů

Last update: Houfková Jitka, RNDr., Ph.D. (27.05.2022)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html