SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Overview of the Secondary School Physics II - NFOE026
Title: Repetitorium středoškolské fyziky II
Guaranteed by: Laboratory of General Physics Education (32-KVOF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2016
Semester: summer
E-Credits: 1
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D.
Classification: Physics > External Subjects
Annotation -
Overview of the secondary school physics (electricity and magnetism, optics). Recommended for students of Faculty of Science.
Last update: G_F (18.05.2016)
Aim of the course -

Overview of the secondary school physics (electricity and magnetism, optics) before subsequent study.

Last update: G_F (18.05.2016)
Course completion requirements - Czech

Předmět je zakončen zápočtem. Na konci semestru se píše písemná práce, k získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň poloviční počet bodů. Studenti, kterým se nepodaří získat potřebný počet bodů, budou mít možnost maximálně dvou opravných termínů.

Last update: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (08.12.2023)
Literature -

Gymnaziální řada učebnic fyziky.

Last update: Kekule Tomáš, RNDr., Ph.D. (08.12.2023)
Teaching methods -

Theory, physical experiments, problems solving.

Last update: G_F (18.05.2016)
Syllabus -

1) ELECTROSTATICAL FIELD - Charge, Coulomb's Law, Electric-field Intensity, Potential, Potential Energy

2) SIMPLE ELECTRIC CIRCUITS - Ohm's Law, Kirchhoff's Circuit Rules,

3) MAGNETIC FIELD - Stationary and Non-stationary magnetic Field, Lorentz Force on a Charge and conductor in a Magnetic Field, Transformer

4) OPTICS - Reflection and Refraction, Thin Lenses, Lens Marker's Equation, Interferece, Difraction and Polarization

Last update: G_F (18.05.2016)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html