Physics III - for the Faculty of Natural Sciences - NFOE004
Title: Fyzika III - pro PřF
Guaranteed by: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: Mgr. Vojtěch Patkóš, Ph.D.
doc. Mgr. Jaroslav Zamastil, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc.
Classification: Physics > External Subjects
Opinion survey results   Examination dates   SS schedule   Noticeboard   
Annotation -
Quantum character of atomic systems. Summary of basic concepts, axioms and mathematical instruments of quantum mechanics. Applications to simple systems: free particle, potential box, potential barrier, harmonic oscilator, hydrogen atom. Simple outline of description of many particle systems. Hydrogen molecule. Quantum explanation of chemical bond.
Last update: BILEK (10.05.2005)
Aim of the course -

Introduction to quantum mechanics.

Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Course completion requirements - Czech

Zápočet se uděluje při současném splnění následujících podmínek:

1. Aktivní účast na alespoň 70% cvičení.

2. Vypracování všech domácích úkolů.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Last update: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Literature -

Pišút, J. - Gomolčák, L. - Černý, V.: Úvod do kvantovej mechaniky, 2.vyd., Alfa/SNTL, Bratislava, Praha, 1983

Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Teaching methods -

Lecture

Last update: KAPSA/MFF.CUNI.CZ (04.04.2008)
Requirements to the exam - Czech

Zkouška je ústní. Požadavky odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Zápočet JE NUTNOU PODMÍNKOU účasti u zkoušky.

Last update: Kapsa Vojtěch, RNDr., CSc. (06.10.2017)
Syllabus -

Introduction to quantum mechanics.

Last update: G_F (26.05.2003)