SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Programming in ChatGPT - NDMI118
Title: Programování v ChatGPT
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2023 to 2023
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc.
Annotation - Czech
Seminář věnujicí se programování za pomoci ChatGPT.
Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2023)
Aim of the course - Czech

Cílem semináře je studenty seznámit se základy užívání ChatGPT pro potřeby programování. Dále chceme společně prozkoumat a pochopit hranice, které tento nástroj v programování má. Naším cílem je také vybudovat mezi studenty kolektiv v rámci MFF UK, který se bude tématu věnovat i nad rámec semináře.

Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2023)
Course completion requirements - Czech

V průběhu semestru bude představen seznam úloh většího rozsahu, které bude třeba naprogramovat pomocí ChatGPT. Alternativně mohou studenti navrhnout vlastní úlohu, kterou musí schválit vyučující. Dalším předpokladem je také aktivní účast na semináři.

Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2023)
Literature - Czech

Časopisecká

Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2023)
Syllabus - Czech

V rámci semináře se chceme věnovat následujícím otázkám:

Jak ChatGPT funguje a jaký je aktuální stav obdobných nástrojů?

Jak generovat fungující kód?

Jak ladit nefungující kód?

Jak optimalizovat kód?

Lze navrhovat kód a modely?

Lze navrhovat pomocí ChatGPT algoritmy?

Mezi další možná témata patří psaní dokumentace (uživatelské, i programátorské), generování testů nebo porovnávání různých kódů.

Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2023)
Registration requirements - Czech

Účast na semináři je určena jak bakalářským, tak magisterským studentům a není podmíněna žádnými předešlými znalostmi. Neznalost programování je zde naopak vítána.

Rozvrh bude domluven na Úmluvě KAM (https://www.mff.cuni.cz/cs/kam/vyuka-a-seminare/umluva).

Last update: Balko Martin, doc. RNDr., Ph.D. (09.06.2023)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html