SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Discrete Mathematics - NDMA006
Title: Diskrétní matematika
Guaranteed by: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2004
Semester: winter
E-Credits: 3
Hours per week, examination: winter s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: prof. RNDr. Petr Kůrka, CSc.
Class: První ročník bak. studia M
Classification: Informatics > Discrete Mathematics
Mathematics > Discrete Mathematics
Incompatibility : NDMA005, NDMI002
Is incompatible with: NDMI030
Annotation -
Lecture for bachelor studies of math. Set - logic language. Combinatorial counting. Introduction to the theory of graphs and its applications (basic graphs algorithms).
Last update: T_KTI (03.04.2001)
Literature - Czech
  • K. Čuda, Základy logického a množinového kalkulu, studijní text, KMLFM
  • J.Matoušek, J. Nešetřil, Kapitoly z diskrétní matematiky, KAM Series.

Last update: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Syllabus - Czech

Výroky, kvantifikátory, formální jazyky. Základní důkazové prostředky.

Základní množinové pojmy a operace. Ekvivalence a subvalence množin. Přirozená čísla. Konečné a spočetné množiny. Číselné obory.

Booleovské kalkulace.

Pojem grafu, reprezentace grafu. Souvislost grafu. Stromy, kostra grafu. Eulerovské a Hamiltonovské grafy. Rovinné grafy, barvení grafu. Základní grafové algoritmy (nejkratší cesta, minimální kostra).

Last update: ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html