SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminar on Combinatorics - NDMA003
Title: Kombinatorický seminář
Guaranteed by: Department of Applied Mathematics (32-KAM)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: unlimited
Semester: both
E-Credits: 3
Hours per week, examination: 0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
Class: Algebra v informatice
Incompatibility : NDMI022
Interchangeability : NDMI022
Annotation - Czech
Pokud možno samostatná práce na řešení kombinatorických problémů, referování článků. Vhodné pro studenty 2. až 4. ročníku. Předmět je totožný s I447.
Last update: ()
Literature - Czech

Aktuální časopisecká literatura zadávaná vedoucími semináře

Last update: Zakouřil Pavel, RNDr., Ph.D. (05.08.2002)
Syllabus - Czech

Viz anotace.

Last update: ()
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html