SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Didactics of Physics I - NDFY043
Title: Didaktika fyziky I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 5
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
RNDr. Martina Kekule, Ph.D.
prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.
Classification: Teaching > Physics
Incompatibility : NFUF403
Interchangeability : NFUF403
Is incompatible with: NFUF403
Is interchangeable with: NFUF403
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)
The lecture is focused on taxonomy of educational goals, teaching methods, organizational forms an the role of physical experiments in physics teaching in secondary school. In seminars students deal with secondary school curriculum, they work out syllabus fo Physics lessons and prepare for their classes with folow-up presentations. For the 4th year teacher-trainee students of Mathematics and Physics for secondary schools.
Course completion requirements - Czech
Last update: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (11.10.2017)

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti v alespoň 75 % výuky a zároveň na základě úspěšného vypracování zápočtových prací. Pokud je účast studenta nižší, může vyučující povolit nahrazení účasti vypracováním dalších zápočtových prací. Zápočet lze získat kromě řádného také ve dvou opravných termínech.

Zápočet je nutnou podmínkou účasti u zkoušky.

Zadání zkoušky je tvořeno několika dílčími částmi, které odpovídají tématům,

jež jsou diskutována v rámci přednášek a cvičení předmětu.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje úspěšné zpracování KAŽDÉ z dílčích částí zkoušky.

Zkoušku je možné složit také ve dvou opravných termínech.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

Kašpar, E. a kol.: Didaktika fyziky - obecné otázky. SPN, Praha 1978. Fenclová, J.: Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky. SPN, Praha 1984. Kašpar, E. a kol.:Problémové vyučování a problémové úlohy ve fyzice. SPN, Praha 1982. Janas, J.: Kapitoly z didaktiky fyziky I. MU Brno 1996. Petty, G.: Moderní vyučování. Portál Praha 1996. Svoboda E. Pokusy s jednoduchými pomůckami. Prometheus, Praha, 2001. Mechlová, E.: Skupinové vyučování ve fyzice ZŠ a SŠ. SPN Praha, 1988. Nahodil, J.: Fyzika v běžném životě. Prometheus Praha, 1966. Svoboda, E. a kol.: Přehled středoškolské fyziky. SPN, Praha 1991. Slovník školské fyziky. SPN Praha 1988. Učebnice fyziky pro střední školy. Časopisy Matematika - fyzika - informatika, Školská fyzika.

Requirements to the exam - Czech
Last update: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. (29.10.2019)

Podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu z daného předmětu.

Zadání zkoušky je tvořeno několika dílčími částmi, které odpovídají tématům,

jež jsou diskutována v rámci přednášek a cvičení předmětu.

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část předchází části ústní.

Úspěšné složení zkoušky vyžaduje úspěšné zpracování KAŽDÉ z dílčích částí zkoušky.

Zkoušku je možné složit také ve dvou opravných termínech.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc. (05.05.2004)

The lecture is focused on taxonomy of educational goals, teaching methods, organizational forms an the role of physical experiments in physics teaching in secondary school. In seminars students deal with secondary school curriculum, they work out syllabus fo Physics lessons and prepare for their classes with folow-up presentations.

For the 4th year teacher-trainee students of Mathematics and Physics for secondary schools.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html