Physics Teaching Practice I - NDFY031
Title: Pedagogická praxe z fyziky I
Guaranteed by: Department of Physics Education (32-KDF)
Faculty: Faculty of Mathematics and Physics
Actual: from 2021
Semester: winter
E-Credits: 1
Hours per week, examination: winter s.:0/5, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Guarantor: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Classification: Physics > Teaching
Incompatibility : NFUF306
Interchangeability : NFUF306
Is incompatible with: NFUF306
Is interchangeable with: NFUF306
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   Noticeboard   
Annotation -
Continuous introductory teaching practice in which the student spends during semester one day a week at the secondary school under the supervision of faculty teacher. Observes faculty physics teachers lessons, assists in his lessons and teaches two to three own lessons with subsequent analysis. Practice is included in the winter semester. Teaching practice is complemented with the subject Psychological and educational reflection of teaching practice - NPED044.
Last update: T_KDF (01.07.2015)
Course completion requirements - Czech

Podmínkou získání zápočtu je doporučující hodnocení fakultního učitele, prezence na škole v předepsaném rozsahu doložená prezenčním listem, odevzdání denních záznamů a hodnocení praxe posluchačem.

Last update: Mandíková Dana, RNDr., CSc. (04.10.2017)
Literature -

Svoboda, E., Kolářová, R.: Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané partie. UK, Praha 2006

Učebnice fyziky pro střední a základní školy

Hrabal, V., Pavelková, I.: Jaký jsem učitel?, Portál 2010

Kyriacou, Ch.: Klíčové dovednosti učitele, Portál, 2008

Bengtsson, J: What is Reflection? On reflection in the teaching profession and teacher education. Teachers and Teaching: theory and practice 1(1), 1995.

Last update: T_KDF (01.07.2015)
Syllabus -

The first practice has particularly an observational character. This includes:

• participation in the introductory seminar focused among other things on the possibility of observing lessons and familiarization with the observational recording sheets

• practice at the faculty teacher where the student observes his lessons, keeps records of classroom observation and assists the teacher (assistant activities include for example checking of homeworks or other written tasks of students, help with preparation of physical experiments or with performance of the experiments in the classroom, preparation of experimental tools for practicum, etc)

• teaching two to three own lessons with subsequent analysis

• participation in the final seminar including discussion concerning the practice

Last update: T_KDF (01.07.2015)