SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remote sensing of planets - MZ370G20
Title: Dálkový průzkum planet
Czech title: Dálkový průzkum planet
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Explanation: nahrazuje MZ370P53
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Annotation - Czech
Last update: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)
Výuka tohoto předmětu zahrnuje přednášky, společné diskuse, úkoly na počítači a závěrečný projekt. Obsah poskytne studentům základní znalosti o metodách dálkového průzkumu, které se používají pro získávání informací o planetách.

Hlavní témata zahrnují:
Osvojení vědeckých metod používaných při průzkumu planetárních objektů a jejich současná technologická omezení.
Minulé, současné a budoucí koncepty průzkumu sluneční soustavy.
Význam kosmonautiky a planetárních misí různých zemí.
Datové portály kosmických agentur a universit.
Použití dat dálkového průzkumu a zpracování obrazu při průzkumu sluneční soustavy.
Analýza dat pořízených kosmickými sondami a využití získaných výsledků pro poznávání objektů sluneční soustavy.

Předmět je určen pro studenty, kteří se chtějí naučit používat a interpretovat data získaná dálkovým průzkumem u planet a jiných těles sluneční soustavy. Hlavní metodou je spektroskopie prováděná na vlnových délkách viditelného, blízkého infračerveného a tepelného záření. Studenti se seznámí s nejmodernějšími
metodami dálkového průzkumu a základy jejich využití k odvození informací o složení planetárních povrchů a nebo jejich atmosfér.
Od studentů se očekává, že znají základy dálkového průzkumu na úrovni bakalářského studia a ovládají práce s počítačem a programové produkty potřebné ke zpracování obrazových dat. Výhodou je znalost středoškolské fyziky zejména optiky a elektromagnetického záření a základů chemie a mineralogie.
Literature - Czech
Last update: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)
 • Planetary Remote Sensing and Mapping, Bo Wu, Kaichang Di, Jürgen Oberst, Irina Karachevtseva, CRC Press, 2018
 • Remote Sensing Applications for Planetary Surfaces, Kumar Deepak
 • Planetary Geodesy and Remote Sensing, Shuanggen Jin, CRC Press, 2014
 • Radar Remote Sensing of Planetary Surfaces, Bruce A. Campbell, Cambridge University Press, 2002
 • The Cambridge Guide to the Solar System, Lang, Kenneth R., 2nd Ed., Cambridge University Press, 2011

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (29.01.2024)

Zpracování dat z vybrané mise. Odevzdána bude práce o vybraných datech a jejich zpracování, zároveň bude práce prezentována na předem domluvené hodině v závěru semestru.

Syllabus - Czech
Last update: Ing. Miroslav Čábelka (15.01.2020)
 • 1. týden: Úvod do výuky, úvod k tělesům sluneční soustavy, terminologie
 • 2. týden: Fyzikální principy dálkového průzkumu a pořizování dat
 • 3. týden: Spektroskopické metody a přístroje
 • 4. týden: Přístrojová technika planetárních misí
 • 5. týden: Datové portály planetárních misí
 • 6. týden: Planetární mise k Merkuru, Venuši a Marsu
 • 7. týden: Planetární mise k Jupiteru, Uranu a Neptunu
 • 8. týden: Analytické metody zobrazovací spektroskopie
 • 9. týden: Analytické metody zobrazovací spektroskopie - pokračování
 • 10. týden: Získané údaje o planetách a jejich měsících a jejich kartografická prezentace
 • 11. týden: Práce na referátu
 • 12. týden: Odevzdání referátu a hodnocení předmětu

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html