SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Remote Sensing - MZ350P35
Title: Dálkový průzkum Země
Czech title: Dálkový průzkum Země
Guaranteed by: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: v roce 2022/23 bude v obou semestrech, dále jen v LS
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Teacher(s): Mgr. Lucie Červená, Ph.D.
doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D.
Class: Laboratorní spektroradiometr
Annotation -
Last update: JKOLAR (29.01.2007)
History of remote sensing. Physical fundamentals of remote sensing (EMG radiation, interaction, spectral reflectance and attenuation). Radiation sources for remote sensing. Technical specifications and operation principles of remote sensing sensors (e.g. radiometers, spectrometers, mechanical and electronic scanners, SARs, lidars etc.). Earth observation platforms - airborne, spaceborne. Satellite orbits. Earth observation satellite systems in use. Digital image data processing: radiometric and geometric corrections, data visualisation, image enhancement, data classification and interpretation. Data distribution, prices. Application possibilities of remote sensing data (e.g. in agriculture, forestry, urban areas, ecology).

References

- Manual of remote sensing. 1989. Falls Church, ASP.

- Campbell J.B. 1987. Introduction to remote sensing. New York, Guilford.
Literature - Czech
Last update: doc. RNDr. Lucie Kupková, Ph.D. (25.09.2020)

Kolář, J. (1989): Dálkový průzkum Země. SNTL, Praha.
Kolář, J., Halounová, L., Pavelka, K. (2000): Dálkový průzkum Země. Skripta, ČVUT v Praze, 2. vydání, 164str.
Uživatelský manuál/nápověda k programu ENVI
Thomas M. Lillesand, Ralph W. Kiefer, Remote Sensing and Image Interpretation, 4th Edition, Wiley, New York 1999, 736 str.
Manual of remote sensing. 1989. Falls Church, ASP.
Campbell J.B. 1987. Introduction to remote sensing. New York, Guilford.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (11.02.2023)
Požadavky na zápočet
- odevzdání zpracovaných reportů ze všech cvičení s určeným počtem bodů v termínu (možnost jednoho opravného testu v případě nedostatečného počtu bodů), konkrétní počty viz Moodle (https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1722) v souboru Harmonogram cvičení 2022/2023 LS
- docházka (povolena 1 neomluvená absence)

Požadavky na zkoušku
- písemný test (přednášky, doporučená literatura)
- možnost ústní zkoušky (vylepšení známky z testu)
Syllabus - Czech
Last update: Mgr. Lucie Červená, Ph.D. (09.02.2023)

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metody dálkového průzkumu a způsobu jejího možného využití v geografických disciplínách. Studenti se seznámí s praktickými postupy při zpracování obrazových dat DPZ s využitím software ENVI a SNAP.
Probíraná témata:
- Elektromagnetické spektrum.
- Přístroje a nosiče.
- Geometrické aspekty dat dálkového průzkumu.
- Zvýraznění obrazu.
- Klasifikace a interpretace.
- Kvalitativní hodnocení prostorových dat.
- Radar.
Aplikační příklady.

Cílem cvičení je vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými k manipulaci s obrazovými daty a získávání informace. Témata jednotlivých cvičení jsou:
- Landsat data
- Spektrální projevy povrchů a vizualizace dat
- ROI tool
- Atmosférická korekce
- Filtrování obrazu
- Klasifikace - neřízená IsoData, řízená MLC, hodnocení přesnosti klasifikací
- Vegetační indexy
- Sentinel-2 data (SNAP)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html