SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary to Diploma thesis IIb - MO550S11B
Title: Seminář k DP IIb
Czech title: Seminář k DP IIb
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
The main task of the seminar is the student's presentation of the DP's results before the defense in order to provide students with critical feedback outside the student's supervisor's team. The student's performance in front of a smaller audience is also beneficial, thanks to which he will experience the public articulation and his/her responce to critical comments.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (15.02.2024)

Student hodnotí prezentace studentů 1. ročníku, diskutují nad prezentovanými tématy, formulovanými hypotézami a vhodnosti zvolených metod. Účast je povinná. 

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (17.12.2020)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vaší diplomové práce, tak abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky doc. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz, dr. Jandová)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html