SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary to Diploma thesis IIa - MO550S11A
Title: Seminář k DP IIa
Czech title: Seminář k DP IIa
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
The core of the seminar is to prepare a literary research of the topic of each student's thesis. During the semester, the student presents preliminary versions, which in addition to the teacher, as well students evaluate. This way they learn how to write and understand scientific written text and thus avoid the incomprehensibility of their own written work. At the end of the semester, he / she submits a complete literar research.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (15.02.2024)

Student prezentuje předběžné výsledky a postup práce na DP. Účast je povinná. 

Registration requirements - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (22.09.2023)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vašeho výzkumného zaměření tak, abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky prof. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz, dr. Jandová)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html