SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary to Diploma thesis Ib - MO550S10B
Title: Seminář k DP Ib
Czech title: Seminář k DP Ib
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
Presentation of students about DP progress. The aim of the seminar is to provide students with critical feedback.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (15.02.2024)

Student prezentuje téma DP, hypotézy/výzkumné otázky a zvolené metodické přístupy. Účast je povinná. 

 

Registration requirements - Czech
Last update: Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D. (17.12.2020)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vaší diplomové práce, tak abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky doc. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz, dr. Jandová)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html