SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Seminary to Diploma thesis Ia - MO550S10A
Title: Seminář k DP Ia
Czech title: Seminář k DP Ia
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: winter
E-Credits: 1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Teacher(s): prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Jandová, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D.
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (25.10.2019)
This seminar aims to teach the principles of working with literature - search in databases, critical reading, analysis and elaboration. Each student elaborates a scientific article on a topic close to his/her thesis. Another task is to design the structured content of the thesis - proposal of basic chapters of the topic that the student will deal with in his / her thesis. This task requires intensive communication with the supervisor, who should introduce the student to the studied themes.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (15.02.2024)

Student hodnotí prezentace studentů 2. ročníku a diskutuje s prezentujícími. Účast je povinná.

Registration requirements - Czech
Last update: prof. Mgr. Jiří Reif, Ph.D. (22.09.2023)

Po zápisu do předmětu se nezapomeňte zapsat na paraleku podle tématu vašeho výzkumného zaměření tak, abyste dostávali informace o seminářích, plněných úkolech a termínech.

Jsou připraveny dvě paralelky: 

1. pro témata diplomových prací z ekologie, půdy a ekologicky zaměřené témata vodní (vedoucí paralelky prof. Reif, další vyučující: dr. Horká, prof. Frouz, dr. Jandová)

2. pro témata diplomových prací z ovzduší, ekotoxikologie, úpravy vody a odpadů (vedoucí paralelky dr. Innemanová, další vyučující: prof. Cajthaml, dr. Hovorka, dr. Tátosová)

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html