SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Limnological methods - field course - MO550P92
Title: Limnologické metody - praktikum
Czech title: Limnologické metody - praktikum
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023
Semester: summer
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [DS]
Capacity: 16
Min. number of students: 5
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: http://dl2.cuni.cz/enrol/index.php?id=1556
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Mgr. Josefína Mavrogeni
RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Co-requisite : MO550P86
Is co-requisite for: MO550P86
Is interchangeable with: MB160C52A
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The prectice is a part of the lecture "Limnological methods" and is focused on practical training of limnological methods used in the study of standing and running waters. Students compile a bathymetric map bsed on their own measurements a hypsographic curve and a volume curve. They will learn methods of quantitative (representative sample) and qualitative sampling of zooplankton, determination of species composition, abundance and biomass of zooplankton, determination of chlorophyll-a content, determination of primary production. They will be acquainted with methods of sampling benthic organisms of running water by semi-quantitative kicking method, quantitative method, habitat differentiation, drift, determination of benthic organisms.
Practice takes place at the Hydrobiological Station UK Velký Pálenec.
Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.05.2019)

Podmínkou k udělení zápočtu je účast na celém praktiku a vypracování výstupních protokolů.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.05.2019)

Studenti si hradí ubytování a stravu, provozní náklady (laboratorní materiál) je hrezen výukovým pracovištěm. 

Sylabus:

1. Odběr vzorků v terénu a stanovení základních fyzikálních a chemických parametrů vody: Měření průhlednosti, teploty, specifické vodivosti, pH a stanovení koncentrace rozpuštěného kyslíu v terénu (in situ) i v laboratoři.

2. Demonstrace různých typů odběrových zařízení.

5. Odběr vzorků  fytoplanktonu, zooplanktonu a bentosu tekoucích i stojatých vod v terénu, stanovení abundance a biomasy, suché hmotnosti, , chlorofylu-a.
1) Příručka, dostupná napraktikách.

2) Hrbáček, J et al. (1972): Limnologické metody. učební texty PřF UK Praha, 208 pp.

3) Wetzel, R.G., Likens, G.E. (2000): Limnological analysis. Springer-Verlag, New York, 429 pp

4) Downing, J.A. and F.H. Rigler (eds.). 1984. A Manual on Methods for the Assessment of Secondary Productivity in Fresh Waters. Blackwell Scientific Publications, Oxford, England.

5) Mackereth, F.J.H., J. Heron and J.F. Talling. 1978. Water analysis: some revised methods for limnologists. FBA Scientific publication no. 36. 120 pp.

Entry requirements - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (03.05.2019)

Studenti se podílí na úhradě za ubytování,  stravu si zajišťují sami. Provozní náklady (laboratorní materiál) je hrezen výukovým pracovištěm.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html