SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Applied GIS - MO550P77
Title: Aplikace GIS
Czech title: Aplikace GIS
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, C [DS]
Capacity: 15
Min. number of students: 1
For 4EU+ students: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Additional information: https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=1686
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Teacher(s): Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Annotation -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)
Výběrová přednáška je zaměřena na geografické informační systémy (GIS) a jejich využití při řešení otázek životního prostředí v širším rámci přírodních věd. Přednáška zahrnuje kapitoly týkající se vývoje a historických souvislostí správy prostorových dat, metod analýzy prostorových dat, datových konverzí, digitalizace mapových podkladů, tvorby výstupních sestav a vizualizace. Dále jsou zařazeny okruhy zaměřené na zpracování dat získaných z GPS, DPZ a CAD. Pro studenty přírodovědných oborů představuje nadstavbový kurs, na který mohou navazovat další tematicky zaměřené výběrové přednášky, cvičení a semináře. I když prezentace vybraných úloh nevyžaduje hlubší znalosti GIS, základní zkušenosti jsou vítány nikoliv však vyžadovány. Prezentace jednotlivých přístupů ke zpracování dat vychází z metodických materiálů ESRI (Environmental Systems Research Institute) a odborné zahraniční literatury. Předmět je také k dispozici v systému MOODLE.
Literature -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Albrecht, J. (2007). Key Concepts and Techniques in GIS. London: SAGE Publications.

Armstrong, L. (2015). Mapping and Modeling Weather and Climate with GIS. Redlands: ESRI.

Bateman, I.J., Lovett, A.A. and Brainard J.S. (2003). Applied Environmental Economics : A GIS Approach to Cost-Benefit Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Dixon, B., Uddameri, V. and Ray, C. (2016). GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Engineering. USA: American Geophysical Union.

Dorman, M. (2014). Learning R for Geospatial Analysis. Birmingham: Packt Publishing.

Graser, A. (2014). Learning QGIS. Birmingham: Packt Publishing.

Kennedy, M.D. and Goodchild, J. (2013). Introducing Geographic Information Systems with ArcGIS: A Workbook Approach to Learning GIS. New Jersey: Wiley.

Mather, P. and Koch, M. (2010). Computer Processing of Remotely-Sensed Images : An Introduction. New Jersey: Wiley.

Mitchell, A. (2012). Esri Guide to GIS Analysis, Volume 3 : Modeling Suitability, Movement, and Interaction. Redlands: ESRI.

Okabe, A. and Sugihara, K. (2012). Spatial Analysis along Networks : Statistical and Computational Methods. New Jersey: Wiley.

Pistocchi, A. (2014). GIS Based Chemical Fate Modeling : Principles and Applications. New Jersey: Wiley.

Tomlinson, R. (2013) Thinking About GIS : Geographic Information System Planning for Managers. Redlands: ESRI.

Requirements to the exam -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (28.09.2020)

News (2020/SEP28) see Czech version

 

Original information

1. Creation of selected tasks based on direction of the supervisor.

2. Missing exercise can be substituted by reports based on recommendation of the supervisor.

Note: Subject can be graduated by distance teaching using MOODLE

Syllabus -
Last update: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D. (27.10.2019)

Preface: background and history, functional elements and data.
Data structures: raster, vector, TIN, comparisons between data structures, data acquisition.
Topology: introduction to ArcInfo data structure (coverage, geodatabase).
Data management: introduction to RDBMS and SQL.
Analysis I: preprocessing and postprocessing, management of spatial data.
Analysis II: data conversion, spatial analysis and modelling.
Management of input data: digitising and scanning features.
Management of output data: display and visualization.
Computer Aided Design-CAD: data structure, analysis, extensions, projects.
Global Positioning Systems-GPS: introduction.
Remote Sensing: introduction.
Practical training: projects and studies.
Applications: ecology, environmental studies, selected examples in natural science.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html