SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Fish ecology - MO550P36
Title: Ekologie ryb
Czech title: Ekologie ryb
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 3 [days]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D.
RNDr. Petra Horká, Ph.D.
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Petra Horká, Ph.D. (25.09.2023)
Cílem předmětu je poskytnout ucelený průřez základem ekologie ryb. Je určen posluchačům se zájmem o ryby a
těm, kteří se tématu spojenému s rybami věnují ve své bakalářské nebo diplomové práci. Úvodní přednášky jsou
zaměřeny anatomii, morfologii a fyziologii ryb a hlavní zástupce světové a evropské ichtyofauny. Tvoří základ pro
pochopení různých vlivů ekologických faktorů na ryby a jejich vnímání v širších souvislostech. Dále následují úžeji
zaměřené přednášky, jako je např. růst a rozmnožování ryb, potravní ekologie, sociální chování a aktuální témata
související s vlivem lidské činnosti na ryby. Součástí předmětu je terénní praktikum, které probíhá v letním
semestru.

- písemný test/event. on-line test
- ústní zkouška
- podmínkou splnění předmětu a možnosti složit zkoušku je 80% přítomnost na prezenční výuce či prezenční on-line výuce (formou přihlášení do Google Meet a diskuse s vyučujícím).
(pozn. dopředu namluvené prezentace přednášek, při kterých není navržena forma on-line prezentace, se do 80% přítomnosti nepočítají)
- podmínkou zápočtu je 100% účast na exkurzi/cvičení
- individuální práce dle rozsahu a požadavků vyučujícího
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (20.05.2020)

Wootton, R. J. (1990). Ecology of teleost fishes, Chapman and Hall, London.

Wootton, R.J. & Smith, C. (2015). Reproductive biology of teleost fishes. John Wiley & Sons, Ltd, Oxford; Hoboken, New Jersey.

Kottelat, M. & Freyhof, J. (2007). Handbook of European Freshwater Fishes. Cornol, Switzerland.

Syllabus -
Last update: Marek Hovorka (23.04.2002)

Annotation

Fish and their habitats, locomotion, gas exchange metabolism and energetic, osmoregulation and ion balance, food and feeding, age and growth, reproduction and life histories, fishes as predators and prey, individuals, populations and assemblages, numerical representation of mortality, recruitment, stock, and catch in numbers, fishing effort and catch per unit of effort, catch curves, general principles of population estimation, communities, computation of yield, recruitment and stock recruitment relationships, ecosystems and the functional role of fishes, fisheries and aquaculture

References

Ricker W.E., 1975: Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bull Fish.Rs.Bd.Canada.

Helfman G., Colette B.B., Facey D.E.,1997: The Diversity of Fishes. Blackwell Science

Bone Q., Marshall N.B., Blaxter J.H.S., 1999: Biology of Fishes.2nd Edition S.Thornes Publ.

Matthews W.J.,1998: Patterns in Freshwater Fish Ecology. Chaomann and Hall

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html