SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental law and state management - MO550P32A
Title: Právo a státní správa ŽP
Czech title: Právo a státní správa ŽP
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Teacher(s): prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
The lecture acquaints the students with the basic principles and concepts of environmental protection legislation, the structure of govermental authorities and state administration, in the form of administrative proceedings, the main instruments of environmental law, the law on information. The second part deals with the principles of environmental impact assessment concepts and their legislative bases, landscape planning, conflicts with property rights and legal responsibility in environmental protection.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (18.03.2019)

Přííslušné právní normy.
Drobník, Damohorský: Zákony k ochraně ŽP, Beck Praha 1997
Cingoš: Praktikum z práva ŽP, PF MU Brno, 1996
Ryska: Právo pro střední školy,Fortuna , Praha 1994
Damohorský: Právní úprava ochrany ŽP v ČR, Institut hl.m. Prahy, 1995
Damohorský a kol.: Právo životního prostředí,  C.H. Beck, Praha, 2010

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.09.2023)

Na přednáškách a seminářích bude činěna docházka. Ke psaní zápočtového testu budou připuštěni jen studenti s minimálně 60 % účastí.

 

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.09.2023)

1. Úvodní přednáška + metodický seminář. Základy teorie státu a práva, prameny práva, subjekty a orgány státní správy, organizace státní správy. - 5.10.2023

 2. Formy správní činnosti vykonavatelů veřejné správy, správní řízení. - 12.10. 2023

 3. Role práva v ochraně životního prostředí, vývoj, pojmy, systém, prameny Nástroje a principy práva životního prostředí. - 19.10. 2023

 4. Právo na informace o životním prostředí. - 26.10.2023

 5 Pávní úprava účasti veřejnosti – politická práva z LZPS, práva vyplývající z Aarhuské úmluvy - 2.11.2023

 6. Územní plánování a OŽP - 9.11.2023

 7. Posuzování vlivů koncepcí a záměrů na životní prostředí (SEA, EIA) - 16.11. 2023

 8. Integrovaná prevence a kontrola znečištění (IPPC) - 23.11. 2023

 9. Vlastnické právo a ochrana ŽP – 30.11. 2023

 10. Právní odpovědnost v ochraně ŽP - 7.12.2023

 11. Základy mezinárodního a unijního práva (přehled) – 14.12. 2023

 

Zápočtové testy – čtvrtky 11.1. 2024, 25.1. 2024 a 8.2. 2024 – vždy od 9,00

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html