SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Paleolimnology - MO550P107
Title: Paleolimnologie
Czech title: Paleolimnologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, C+Ex [HT]
Extent per academic year: 1 [weeks]
Capacity: unlimited
Min. number of students: 3
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Teacher(s): RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D.
Annotation -
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (24.10.2019)
Basic methodological approaches used in paleolimnology - methods of sediment collection, dating, physical and chemical analysis, isolation of biological remains. Examples of various proxy interpretations.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (19.05.2009)

Cohen, A.S. 2003. Paleolimnology. The history and evolution of lake systems. Oxford University Press.

Bradley R.S. 1999. Palaeocliomatology. Elsevier , San Diego- NY.

Lampert W., Sommer U., 1997 : Limnoecology. Oxford Univ. Press, Inc., 382 p.

Kalff J. 2001: Limnology. Prentice Hall.

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (16.11.2011)

Účast na praktiku. Znalosti v rozsahu přednášené látky a doporučené literatury.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Jolana Tátosová, Ph.D. (26.02.2018)

1. Úvod - definice paleolimnologie. Mechanismy vzniku jezer. Jezerní archívy jako barometr regionálních a globálních změn. Metody odběru sedimentů.
2.-3. Fyzikální a chemické prostředí jezer. Světelná zonace, teplotní stratifikace, míchání, proudění. Kyslík, redox potenciál, anorg. a organický uhlík, hlavní ionty, živiny, stabilní izotopy a jejich frakcionace.
4. Biologické oživení jezer. Zonace osídlení, planktonní organismy, litorální a bentické organismy. Kontrola a distribuce organismů, druhová diverzita.
5. Stručný přehled metod určování stáří sedimentů. Relativní vs. absolutní datovací metody. Stratigrafické modely stáří sedimentů (age models). Radiometrické datování. Luminiscenční datovací technika. Metody korelace datování.
6. Geochemie jezerních sedimentů a její interpretace. Hlavní a stopové prvky, organický materiál (TOC, C/N, pigmenty), stabilní izotopy v sedimentech.
7. Metody a nástroje zpracování subfosilních biologických dat. Úskalí interpretace paleozáznamů a prezentace dat. Metody kvantitativních odvození.
8.-9. Přehled skupin organismů dochovaných v jezerních sedimentech a jejich interpretační schopnosti (rozsivky, rostliny-pyly a makrozbytky, korýši, hmyz).
10. Paleolimnologie v lokálním až regionálním měřítku: záznamy změn v povodí a industrializace. (land-use, eroze, eutrofizace, kontaminace, acidifikace). Příklady.
11.-12. Paleolimnologie v regionálním až globálním měřítku: záznamy klimatických změn. Příklady (globální záznamy pozdně čtvrtohorních klimatických změn, dlouhodobé záznamy v tisíciletém měřítku).

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html