SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Environmental effects of technologies (LCA) - MO550P101
Title: Vliv technologií na ŽP - využití LCA
Czech title: Vliv technologií na ŽP - využití LCA
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2023 to 2023
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Eliška Purkarová
Teacher(s): Eliška Purkarová
Annotation -
The aim of the course is to provide students with a holistic view of the interaction of human activities and the environment. The course deals with the methodology of environmental impact assessment of whole life cycles of products and services, methodology of Life Cycle Assessment - LCA. It appears that the assessement the environmental impact of a products based solely on one stage of its manufacturing process, such as waste disposal or energy consumption, is insufficient and often misleading.
Last update: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (24.10.2019)
Literature - Czech

Doporučená studijní literatura: 

Bauman, H., Tillman, A.M.: The Hitch Hiker´s Guide to LCA. Studentlitteratur, Lund, 2004. 
Brattebo, H., RoOine, K., Opoku, H., Ehrenfeld, J.R. (Editors): Introduction to Industrial Ecology ? Theory, Methods and 
Applications. NTNU, Trondheim, 2007. 
Kočí, V.: Posuzování životního cyklu. Ekomonitor, Chrudim 2009. 

Last update: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (26.03.2019)
Requirements to the exam -

Written exam on the knowledge contained in the presentations discussed at the lectures.

Last update: Purkarová Eliška (26.02.2024)
Syllabus - Czech Sign Language

Syllabus předmětu 

1 Posuzování environmentálních dopadů produktů. Historie ochrany životního prostředí. Strategie, koncepce a 
nástroje environmentálního managementu. Hodnocení dopadů emisí. Hodnocení dopadů produktů. 
2 LCT - Koncepce životního cyklu. Problém koncepčního přístupu k hodnocení environmentálních dopadů 
technologií a lidských činností. Strategie, koncepce a nástroje environmentálního managementu. Udržitelný rozvoj. 
Prevence znečištění. Koncept zelené chemie. Koncept čistší produkce. Koncept environmentálního managementu 
kvality. Koncept životního cyklu. Ecodesign. Průmyslová ekologie. Příklady negativních dopadů špatného nakládání s 
odpady na kvalitu životního prostředí. Etické a společenské aspekty ochrany ŽP. 
3 Kategorie dopadu. Typy kategorií dopadu. Globální kategorie dopadu. Regionální kategorie dopadu. Lokální 
dopady. Environmentální mechanismus. Dopadový řetězec. Indikátory kategorií dopadu. Midpointy a endpointy kategorií 
dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu. 
4 Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny. Skleníkový jev. Skleníkové plyny. Vývoj klimatu. 
Faktory ovlivňující klima. Vztah globálního oteplování a klimatických změn. Midpointové a endpointové indikátory 
kategorií dopadu globální oteplování a klimatické změny. 
5 Úbytek surovin. Biotické a abiotické suroviny. Obnovitelné a neobnovitelné suroviny. Midpointové a 
endpointové indikátory kategorií dopadu úbytek surovin. 
6 Úbytek stratosférického ozónu. Midpointové a endpointové indikátory kategorie dopadu úbytek stratosférického 
ozónu. 
7 Využívání krajiny. Kategorie dopadu užívání krajiny a přeměna krajiny. Biodiverzita jako kategorie dopadu. 
Midpointové a endpointové indikátory kategorií dopadu souvisejících s využíváním krajiny. 
8 Humánní toxicita a ekotoxicita. Příčiny a faktory ovlivňující toxicitu a ekotoxicitu emitovaných látek. Kategorie 
dopadu lidské zdraví. Midpointové a endpointové indikátory kategorií dopadu toxicita, lidské zdraví a ekotoxicita. 
9 Acidifikace. Eutrofizace. Příčiny a faktory ovlivňující acidifikaci a eutrofizaci. Midpointové a endpointové 
indikátory kategorií dopadu acidifikace a eutrofizace. 
10 Vznik troposférického ozónu. Příčiny a faktory ovlivňující vznik troposférického ozónu. Látky podílející se na 
vzniku troposférického ozónu. Midpointové a endpointové indikátory kategorie dopadu. Kategorie dopadu ionizační 
záření, hluk a zápach. 
11 Ekovektor produktu. Hodnocení životního cyklu. Produktový systém. Fáze životního cyklu produktu. 
Standardizace LCA. Úvodní ukázka posouzení životního cyklu produktu. Fáze zpracování studií životního cyklu. 
12 Definice cílů a rozsahu studie LCA. Charakteristika fáze. Funkce systému. Funkční jednotka. Referenční tok. 
Hranice systému. Kritické přezkoumání. Zajištění kvality dat. Typ a formát výstupu studií LCA. 
13 Inventarizační analýza. Charakteristika fáze. Procesy. Materiálové a energetické toky. Vedlejší a elementární 
toky. Schéma produktového systému. Interní a externí alokace. Metody provádění alokace. Postupy jak se vyhnout 
alokaci. 
14 Hodnocení dopadů životního cyklu. Charakteristika fáze. Volba kategorií dopadu. Klasifikace. Charakterizace. 
Normalizace. Seskupování. Vážení 
15 Interpretace životního cyklu. Charakteristika fáze. Identifikace významných zjištění. Hodnocení. Formulace 
závěrů a doporučení. Hodnocení kvality dat. 
16 Prezentace PC programů a software databází. Ukázka modelování životních cyklů. 

Last update: Tátosová Jolana, RNDr., Ph.D. (26.03.2019)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html