SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Field course on population ecology - MO550C18
Title: Terénní kurz populační ekologie
Czech title: Terénní kurz populační ekologie
Guaranteed by: Institute for Environmental Studies (31-550)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2022
Semester: summer
E-Credits: 3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/5, C [DS]
Capacity: 15
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech, English
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
Teacher(s): Mgr. Karolína Bílá, Ph.D.
prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc.
RNDr. Iva Traxmandlová, Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (09.02.2023)
Kurz ukáže studentům základní techniky používané v populační ekologii při sběru a zpracování dat a následném modelování mezidruhových vztahů či závislostí. Úvodní jednodenní kurz seznámí studenty s používanými technikami. Studenti si pak v následujících 2x2 dnech vyzkoušejí na dvou příkladech sběr dat přímo v terénu (1. den) a následující, druhý den budou data zpracovávat a výsledky simulovat.

Minimum přihlášených pro uskutečnění kurzu: 10

Maximum přihlášených pro uskutečnění kurzu: 15 (v případě většího počtu přihlášených mohou být uskutečněny dva běhy)

Účastníci kurzu budou ubytováni v tomto penzionu:

www.penzionkolo.cz

Ubytování (4 noci ve 2-3 lůžkových pokojích), stravu i dopravu tam i zpět si hradí účastníci sami. Cena za ubytování s plnou penzí (pondělí večeře - pátek oběd) je 4800 Kč/osobu, zaplatit nutno předem do 31.3. na účet 246139045/0300.

Termín: 5.-9.6.
Requirements to the exam - Czech
Last update: prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (18.12.2022)

Odeslání dvou sad zpracovávaných dat.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html