SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Special Topics on Hydrogeology - MG451P33
Title: Vybrané studie z hydrogeologie
Czech title: Vybrané studie z hydrogeologie
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Annotation - Czech
Praktická cvičení z reálných hydrogeologických problémů z praxe. V rámci předmětu se zpracovává cca 5 reálných témat zaměřených na hydrogeologickou bilanci, ovlivnění studní, znečištění podzemních vod, využití stopovačů, problematiku chemizmu. Studenti řeší uvedené problémy v rámci cvičení. Cvičení jsou pojatá tak aby odpovídala problémům řešeným v praxi.
Last update: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.02.2020)
Literature -

DOMENICO P., SCHWARTZ W. (1997): Physical and chemical hydrogeology (secound edition) . - John Wiley and sons, Inc. New York p. 1-497.

Last update: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (19.10.2011)
Requirements to the exam - Czech

Udělení zápočtu: 1) Aktivní účast na nejméně 90% cvičení a 2) včasné odevzdání protokolů ze cvičení  (v následujícím cvičení pokud není domluveno jinak) a 3) Dostatečná kvalita odevzdaných cvičení

Last update: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.02.2020)
Syllabus - Czech

Praktická cvičení z reálných hydrogeologických problémů z praxe. V rámci předmětu se zpracovává cca 5 reálných témat zaměřených na hydrogeologickou bilanci, ovlivnění studní, znečištění podzemních vod, využití stopovačů, problematiku chemizmu. Studenti řeší uvedené problémy v rámci cvičení. Cvičení jsou pojatá tak aby odpovídala problémům řešeným v praxi.

Last update: Bruthans Jiří, doc. RNDr., Ph.D. (13.02.2020)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html