SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Groundwater in Sedimentary Basins - MG451P30
Title: Hydrogeologie pánevních struktur
Czech title: Hydrogeologie pánevních struktur
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2019 to 2022
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:3/0, Ex [DS]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Level: specialized
Note: course is intended for doctoral students only
enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. Josef Datel, Ph.D.
Opinion survey results   Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (26.04.2011)
Předmět přednostně určený pro výuku v doktorském stupni studia Ph.D.
Popis hlavních typů pánevních struktur, režim podzemních vod sedimentárních pánví. Podzemní vody v kvartéru.
metody průzkumu, stanmovení využitelných množství, způsoby jímání vod. Regionální aspekty ochrany vod,
regionální metody výzkumu.
Literature - Czech
Last update: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Herčík F., Herrmann Z., Valečka J. Hydrogeologie české křídové pánve. Český geologický ústav Praha 1999

Syntéza české křídové pánve 1987 - pracovní nepublikované materiály

Requirements to the exam - Czech
Last update: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (09.11.2011)

Předmět je zakončen ústní zkouškou, během které jsou potřebné znalosti doktoranda ověřeny ve formě vědecké rozpravy.

Syllabus - Czech
Last update: RNDr. Josef Datel, Ph.D. (01.09.2008)

Popis hlavních typů pánevních struktur

Režim podzemních vod sedimentárních pánví

Jakost podzemních vod sedimentárních struktur

Podzemní vody v kvartérních sedimentech

Metody regionálního výzkumu

Stanovení využitelných množství

Způsoby jímání vod

Regionální aspekty ochrany vod

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html