SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Water Protection - MG451P18
Title: Ochrana podzemních vod
Czech title: Ochrana podzemních vod
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2021
Semester: summer
E-Credits: 4
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Additional information: https://classroom.google.com/c/NDU5NTM2NjU4NTUx?cjc=ijyskh4
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Teacher(s): doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
Mgr. Petr Kozubek
Mgr. Tomáš Ondovčin, Ph.D.
Mgr. Martin Slavík, Ph.D.
Is pre-requisite for: MG451P37
Is interchangeable with: MG451P34
Annotation -
Last update: DATEL (30.04.2002)
Importance of groundwater protection in hydrogeology and environmental protection, history of groundwater protection and contaminant hydrogeology. Qualitative water standards, inorganic and organic compounds in groundwater, their sources and properties, migration and behavior of contaminants in geological environment (saturated and unsaturated zone). Mathematical and other models of grounwater flow and contaminant behavior and transport.
Main principles and methods of contaminant investigation, problems around waste and dumps, groundwater monitoring, water, soil, rock and vapour sampling.
Risk assessment, decision about remediation and goal remedial limits.
Groundwater protective zones, regional groundwater protection (quantitative and qualitative).
Literature - Czech
Last update: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (18.02.2022)

• Bear J., Verruijt A. (1987): Modeling groundwater flow and pollution. Springer

• Bear J., Bachmat Y. (1990): Introduction to Modeling of Transport Phenomena in Porous Media. Kluwer Academic Publishers

• Bedient P. B., Rifai H. S., Newell C. J. (1997): Ground water contamination, transport and remediation. Prentice Hall, ISBN 0-13-013840-1

• Domenico P. A., Schwartz F. W. (1998): Physical and chemical hydrogeology. Wiley & Sons, ISBN 0-471-59762-7 

• Šráček O., Datel J., Mls J. (2000): Kontaminační hydrogeologie. Skripta UK 

• Pitter, P. (2015): Hydrochemie (5. vydání či starší). VŠCHT Praha

Requirements to the exam - Czech
Last update: Mgr. Martin Slavík, Ph.D. (13.02.2023)

Zkouška je písemná, k jejímu absolvování jsou třeba znalosti z přednášek a dalších studijních materiálů, poskytnutých studentům v rámci výuky, příp. z doporučené literatury.

Zápočet je udělen za účast na cvičení a správné a včasně odevzdané úlohy. Povoleny jsou maximálně dvě absence na cvičení. Za pozdní odevzdání domácích úloh jsou udělovány trestné body, pro získání zápočtu nesmí student nasbírat více než tři (tj. udělením čtvrtého bodu zaniká nárok na zápočet). Trestný bod je udělen: i) za odevzdání vypracovaného úkolu po stanoveném termínu, ii) za odevzdání opravy úkolu po stanoveném termínu, iii) za každých dalších započatých sedm dní zpoždění oproti stanoveném termínu.

Syllabus -
Last update: DATEL (07.05.2004)

1. Pollutants, their properties and sources

2. Transport processes in rock environment

3. Methods of contaminant sites investigation, risk assessment

4. Fuel and chlorinated hydrocarbons as contaminants

5. Dumping sites, waste waters

6. Mining wastes, mining waters

7. Water pollution from agriculture

8. General water protection and water resources protection zones

9. Natural attenuation of organic and inorganic pollutants

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html