SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Hydrogeological data interpretation I. - MG451P16
Title: Interpretace hydrogeologických dat I.
Czech title: Interpretace hydrogeologických dat I.
Guaranteed by: Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and Applied Geophysics (31-450)
Faculty: Faculty of Science
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, MC [HT]
Capacity: unlimited
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Explanation: Výuka probíhá s ohledem na situaci dle nařízení hyg. stanice hl.m. Prahy a MŠMT
Note: enabled for web enrollment
Guarantor: RNDr. František Pastuszek
Teacher(s): RNDr. František Pastuszek
Is pre-requisite for: MG451P43
Annotation -
Last update: DATEL (07.05.2004)
Advanced topics for hydrogeologists presented by mostly external experts : data processing in contaminant hydrogeology and remediations, geostatistical methods etc.
Literature - Czech
Last update: RNDr. František Pastuszek (29.10.2019)

R.Hindls, J.Kaňoková, I.Novák (1997): Metody statistické analýzy pro ekonomy, Management Press, Praha
Josef Arlt, Markéta Arltová, Eva Rublíková (2002): Analýza ekonomických časových řad s příklady, Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Øyvind Hammer (2011): Ecological cluster analysis with Past, Natural History Museum, University of Oslo
Øyvind Hammer (2010): Time series analysis with Past, Natural History Museum, University of Oslo
Øyvind Hammer (2011): Paleontological STatistics Version 2.12, Natural History Museum, University of Oslo
Ján Jetel (1982): Určování hydraulických parametrů hornin hydrodynamickými zkouškami ve vrtech, Praha, Knihovna ÚÚG, svazek 58
RNDr. František Pastuszek, RNDr. Josef V. Datel, Ph.D. (2009): Vžité představy nemusí vždy platit. Kolín - Tři Dvory a hydraulická funkce Labe, Sborník Hydrogeologické konference Ostrava
RNDr. František Pastuszek, (2008): EXPERT (hydrogeologický expertní interpretační systém), učební pomůcka, nepublikováno
RNDr. František Pastuszek, (2008): Manuál hydrogeologického interpretačního expertního systému, učební pomůcka, nepublikováno
RNDr. František Pastuszek, (2004): Využití a interpretace kumulativních křivek při sanačních pracích, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor
RNDr. František Pastuszek, (2005): Způsob výpočtu času k odstranění znečištění sanačním čerpáním, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor
RNDr. František Pastuszek, (2005): Využití systému Expert pro zpracování a interpretaci hydrogeologických dat, Sborník semináře " Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací", Vodní zdroje Ekomonitor

Cuesta Hector, (2015): Analýza dat v praxi. Computer press

Syllabus -
Last update: RNDr. František Pastuszek (29.10.2019)

1. Hydrogeological data collection
2. Data processing and interpretation
3. Management of groundwater remediation
4. Goal limits of remediations and their proof
5. Geostatistical methods in hydrogeology

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html